Розрахунок потреб в сировині концентрованих томат-продуктів

Необхідно розрахувати норму витрат сировини на тисячу умовних і фізичних банок концентрованих томат-продуктів (пюре, паста).

Як уже відмічалось, за умовну банку концентрованих томат-продуктів прийнято вважати 400 г продукту з вмістом 12% сухих речовин.

Таким чином, для визначення норми витрат сировини на тисячу умовних банок треба знати вміст сухих речовин в сировині, а також величину відходів і втрат у виробництві. З відси, в умовній банці міститься 48 г сухих речовин (400*12/100). Для отримання такої кількості сухих речовин необхідна якась кількість протертої пульпи А0 з вмістом сухих речовин С0 %.

В такому випадку 40*12/100

Звідки А0=400*12/С0.

Приймаючи втрати сухих речовин у виробництві за Р2%, витрати пульпи на умовну банку А΄0, із пропорції.

Приймаючи відходи на протиранні за Р1%, витрата сировини на умовну банку за Тсир, із пропорції

Для визначення норми витрат томатів на тисячу умовних банок в чисельнику замість 400 г слід рати 400 кг.

Для розрахунку томатів на тисячу фізичних банок можна використовувати формулу , але при цьому замість 400 кг треба вказати масу продукту в тисячі банок, а замість 12% сухих речовин – їх фактичний вміст в продукті.

Формулу  можна застосувати і для розрахунку норми витрат томатів на тисячу умовних банок концентрованого томатного соку, тільки в цьому випадку в чисельнику замість 12% сухих речовин треба вказати 40%.