Забезпечення зберігання якості продукції під час навантаження, транспортування і розвантаження

Перевезення вантажу є основним видом послуг. Як правило, вона супроводжується наданням інших послуг (навантаженням, розвантаженням, експедируванням і т.д.). До додаткових послуг можна віднести такі, як наприклад, маркетингові, комерційні, інформаційні, а також послуги страхування.

Основними вимогами, що висуваються споживачами до послуг транспорту, є наступними:

1. Надійність перевезень.

2. Мінімальні терміни (тривалість) доставки.

3. Регулярність доставки вантажу.

4. Своєчасність доставки (гарантовані строки доставки),

5. Безпека перевезень.

6. Збереження вантажу при доставці.

7. Вигоди з прийому та здачі вантажів.

8. Наявність додаткових послуг.

9. Наявність різних рівнів транспортного обслуговування.

10. Пристосовність до вимог клієнтів (гнучкість обслуговування)

11. Належне документальне забезпечення.

12. Належне супроводження вантажу.

13. Доставки вантажу «від дверей до дверей».

14. Прийнятна (розмірна) вартість послуг

15. Можливість митного очищення.

16. Можливість отримання достовірної інформації про тарифи, умовах перевезення та місцезнаходження вантажу.

17. Наявність необхідної транспортної тари.

18. Наявність перевантажувального обладнання в пунктах перевалки.

19. Відсутність проміжних перевантажувальних операцій.

20. Функціональна придатність транспортного засобу.

21. Можливість спеціалізованих перевезень.

22. Експлуатаційна готовність перевізника.

23. Захист навколишнього середовища.

Показник якості транспортної послуги – кількісна характеристика однієї або декількох споживчих властивостей послуги, що складають її якість. Якість перевезень оцінюється за сукупністю характеристик, що визначають їх придатність задовольняти потреби вантажовідправників чи вантажоодержувачів у відповідних перевезеннях.

Номенклатура показників якості вантажних перевезень, застосовується у сфері управління якістю вантажних перевезень, визначено ГОСТ Р 51005-96 «Послуги транспортні. Вантажні перевезення. Номенклатура показників якості ».

Відповідно до зазначеного стандарту показники якості транспортної послуги повинні відповідати таким основним вимогам:

• сприяти забезпеченню відповідності якості вантажних перевезень потребам споживачів (фізичних та юридичних осіб);

• характеризувати всі властивості вантажного перевезення, що зумовлюють її придатність, задовольняти певні потреби споживачіввідповідно до її призначення;

• бути стабільними;

• сприяти підвищенню якості вантажних перевезень;

• виключати взаємозамінність показників при комплексній оцінці рівня якості вантажних перевезень.

Показники збереження перевезення в залежності від характеризуються ними ознак поділяються на наступні:

а) без втрат. Дані показники характеризують властивість транспортної послуги зберігати масу вантажу однаковою на початку і наприкінці перевезення або зменшеної відповідно до встановлених норм природних втрат. Цей показник, перш за все, відноситься до перевезення швидкопсувних вантажів, а також перевезення вантажів насипом і навалом. До показників перевезення вантажів без втрат відносять:

• норми убутку;

• питомі втрати вантажу, середню втрату вантажів під час перевезення;

• вартість втрат вантажу при транспортуванні;

• кількість вантажів, доставлених без втрат;

• коефіцієнт зниження якості вантажів під час перевезення.

б) без ушкоджень. Перевезення вантажів без пошкоджень означає, що в процесі перевезення забезпечується збереження вантажів та їх придатність до використання за призначенням після перевезення. Показник перевезення «без пошкоджень» має важливе значення при перевезенні готової продукції побутового і виробничо-технічного призначення. До показників перевезення вантажів без ушкоджень належать:

• частка вантажів, перевезених без ушкоджень;

• середній збиток від пошкоджень вантажу:

• питомі витрати від пошкоджень вантажу.

в) без пропажі. Показники перевезення вантажів без пропажі характеризують властивість транспортної послуги зберігати число місць вантажу однаковим на початку перевезення і після її завершення. Показниками перевезення вантажів без пропажі є:

• питомі витрати від не сохранной перевезення;

• частка пропажі вантажів під час перевезення;

• середній збиток від пропажі вантажів.

г) без забруднень. Ці показники характеризують властивість транспортної послуги зберігати чистоту перевезеного вантажу відповідно до встановлених норм і вимог. До них відносять:

• коефіцієнт забруднень вантажів під час перевезення (відношення кількості забруднених вантажів до загальної кількості перевезених вантажів);

• частку вантажу, не прийняту одержувачем після перевезення через забруднення;

• допустимий відсоток сторонніх домішок у вантажі;

• частку сторонніх домішок у вантажі

Операції транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи та складування мають бути задокументовані. Замовник може домовитись про вимоги щодо пакування.

Процедури з виконання вантажно-розвантажувальних робіт слід організувати таким чином, щоб не були пошкоджені вироби і не відбулося погіршення якості.

Необхідно врахувати такі чинники:

• маса та розмір виробу;

• наявність відповідних затискувальних пристроїв для закріплення крюків чи піднімальних пристроїв;

• необхідність у спеціальній тарі для переміщення між різними точками виробництва;

• необхідність уникнути надлишкової вібрації та несподіваної зміни температур для визначення типів матеріалів;

• запобігання появі корозії, плям шляхом нанесення захисного шару мастил;

• створення умов щодо запобігання змішуванню виробів з іншими виробами, які не пройшли випробування або відрізняються за якістю. Дуже важливо, щоб відмітки ідентифікації виробу не були знищені під час вантажно- розвантажувальних робіт, та щоб вони були помітними для швидкої ідентифікації;

• чистота під час вантаження та розвантаження деяких матеріалів і виробів, наприклад ліків, оптичних деталей тощо;

• захист персоналу під час вантаження та розвантаження небезпечних матеріалів і виробів;

• регулярна профілактика обладнання для вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила та умови зберігання матеріалів, які надходять, виробів, що перебувають у процесі виробництва, та кінцевих виробів мають забезпечувати захист цих виробів від несприятливих дій навколишнього середовища та гарантію їх зберігання. Персонал, задіяний у цій сфері, повинен бути ознайомлений з інструкціями щодо зберігання різних видів продукції. Ці інструкції поміщають на видному місці на ділянках зберігання для полегшення звертання до них та виконання. Якщо є можливість, спеціальні умови зберігання мають бути також позначені на тарі чи упаковці.

Доступ на склади має бути обмежений, а для отримання, зберігання та видачі матеріалів і виробів зі складу затверджується відповідна методика. Для запобігання псуванню матеріалів і виробів під час зберігання, у разі потреби, мають бути вжиті відповідні заходи (захисні покриття тощо). При визначенні місця зберігання враховують такі фактори, як вентиляція, освітлення, циркуляція повітря, можливість забруднення іншими виробами тощо. Необхідно також передбачити доступ до обладнання для навантаження і розвантаження.

Слід ретельно контролювати дати закінчення термінів зберігання всіх виробів, які мають обмеження щодо термінів зберігання. Такі вироби повинні відправлятися у порядку надходження. Необхідно вести детальну реєстрацію таких виробів, щоб вжити відповідні заходи у випадку закінчення терміну зберігання. Для забезпечення гарантії того, що вироби під час зберігання не зіпсувалися, необхідно проводити періодичну перевірку всіх матеріалів та виробів, що зберігаються. Якщо виявлено зіпсовані матеріали чи вироби, необхідно вжити заходів щодо їхньої ізоляції, вирішення питань щодо їхнього використання.

Пакування призначається для захисту виробів під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання до використання замовником. Тип упаковки визначається характером виробу. Пакувальний матеріал не повинен погіршувати якість виробу. Це особливо важливо для харчових продуктів, хімічних та вибухових речовин.

Іншими факторами, від яких залежить характер пакування, є вид (види) транспортування, умови довкілля та період зберігання в упаковці.

Якщо використовують перероблені, старі чи використані раніше пакувальні матеріали, необхідно переконатись, що старе маркування повністю ліквідоване, а нове маркування добре нанесене. Навіть якщо використовують нову упаковку, чітке маркування має суттєве значення для правильного поводження з виробом.