Екологічність та економічність тари

Не можна не враховувати екологічну функцію упаковки. Питання збереження довкілля в умовах розвитку пакувальної галузі особливо гостро постало в середині 80-х років минулого століття. Було прийнято державні та міждержавні директиви. Але, мабуть, найголовнішим стало саме визнання як виробниками, так і споживачами товарів і продуктів те, до яких безповоротних катаклізмів може призвести бездіяльність щодо поводження з відходами упаковки.

Саме свідомість розробників та виробників упаковки привернула увагу до важливих проблем: як зменшити кількість використаного пакувального матеріалу, як можна утилізувати чи повторно використати упаковку або переробити її у інші вироби чи перетворити в енергію, яким чином можна витягнути упаковку з купи сміття. Тут не існує єдиних рецептів. Людство вже навчилося управляти системами поводження з відходами упаковки, довівши їх утилізацію у деяких країнах до 70-80%. Важливо тільки пам’ятати, що упаковка лише тоді перетворюється у сміття, коли людина позбавлена почуття відповідальності і просто недбало її викидає.

У зв’язку із захистом навколишнього середовища висуваються наступні вимоги до упаковки:

  • упакований товар не повинен забруднювати навколишнє середовище;
  • використані пакувальні засоби мають мінімально забруднювати навколишнє середовище;
  • необхідність повторного використання пакувальних матеріалів в цілях економії природних ресурсів.

Забруднення середовища упакованими продуктами можна попе¬редити шляхом виробництва упаковки, що надійно закривається, не розсипається, міцної. Марнотратство матеріалів і зайве забруднення навколишнього середовища спостерігаються в тих випадках, коли упаковка не спорожняється повністю простим способом.

На користь захисту навколишнього середовища при плануванні упаковки необхідно передбачати застосування для її виробництва так званих “дружніх” по відношенню до природи матеріалів, які після використання відносно швидко розпадаються. До таких матеріалів перш за все відноситься папір, який піддається швидкому розкладанню в природному середовищі. Інші пакувальні матеріали мають обмежену природну сировинну базу.

В цілях захисту навколишнього середовища використану упаковку необхідно збирати і використовувати як вторинну сировину.