Режими зберігання зернових мас

Вивчення властивостей зернових мас і впливу на них умов навколишнього

середовища показало, що інтенсивність усіх фізіологічних процесів у них залежить від одних і тих самих факторів, найважливішими з яких є:

– вологість зернової маси і навколишнього середовища;

– температура зернової маси та оточуючих її об’єктів;

– доступ повітря до зернової маси.

На регулюванні параметрів цих факторів і ґрунтуються такі режими зберігання зернових мас:

1) у сухому стані, тобто з вологістю, близькою до критичної;

2) в охолодженому стані, тобто за умов, коли температура їх знижена до таких меж, що вона значно гальмує життєві функції компонентів зернової маси;

3) без доступу повітря;

4) хімічне консервування зернових мас, тобто обробка їх органічними кислотами, від яких гинуть усі живі компоненти зернової маси і які таким чином захищають її від біологічного псування.

Вибір режиму зберігання залежить від:

1) кліматичних умов місцевості, де розташоване господарство,

2) цільового призначення,

3) якості партій зерна,

4) типів зерносховищ і їх місткості,

5) технічних можливостей господарства для приведення партій зерна до стійкого при зберіганні стану,

6) економічної доцільності застосування того чи іншого режиму.

В практиці зберігання зерна у різних країнах застосовують три режими:

– зберігання зернових мас у сухому стані, тобто, що мають вологість менше критичної;

– зберігання зернових мас в охолодженому стані, тобто мас, температура яких знижена до меж, що гальмують усі життєві функції компонентів зернової маси;

– зберігання зернових мас в герметичних умовах (без доступу повітря).