Зберігання цибулі за призначенням

Режим зберігання цибулі залежить від її призначення. Цибулю-сівок, з якої утворюється товарні цибулини, необхідно зберігати таким чином, щоб не утворювалися стрілки. Умови зберігання повинні включати процеси диференціювання бруньок, підготовку їх до генеративного розвитку. Цьому сприяє температура нижче 0°С або вища 20°С. У зв’язку із цим розрізняють холодний і теплий способи зберігання цибулі-сівка. Проходження процесів диференціювання бруньок залежить від розміру цибулини, тобто запасу пластичних речовин.

Чим дрібніша цибуля-сівок, тим менше стрілок утворюється при її вирощуванні, навіть якщо температура зберігання була сприятливою для диференціювання бруньок. Найдрібніша фракція цибулі-сівка (овсюшка) не дає стрілок при будь-якій температурі, але втрати її від усихання при зберіганні в теплих умовах бувають досить високими. Навпаки, крупна цибуля-сівок, особливо цибуля-вибірок діаметром близько 3 см, легко дає стрілку, якщо температура не була витримана.

Для зберігання цибулі-сівка холодним способом необхідно мати сховище-холодильник, а теплим — приміщення, що має спеціальний підігрів. Це великі експлуатаційні витрати, їх можна значно скоротити, якщо застосувати тепло-холодний спосіб зберігання сівка. Він полягає в тому, що в перший період після збирання, коли тепла погода, сівок зберігають теплим способом за температури 18…20°С. Якщо настають стійкі знижені температури, сховище охолоджують, і сівок зберігають холодним способом за -1,..-3°С. Весною, при потеплінні, знову переходять до теплого способу.

Зберігання насіннєвих цибулин повинне забезпечити одностайне утворення стрілок і високий урожай насіння. Тому під час зберігання необхідно створювати умови повного завершення процесів диференціювання в бруньках, чому сприяє підвищена температура від 1 до 15°С (оптимальний інтервал від 2 до 5°С). У цьому разі втрати незначні і підготовка до генеративного розвитку завершується своєчасно. Температура дещо нижча 0°С і вища 18°С затримує процес диференціювання бруньок.

Під час зберігання цибулі продовольчої (ріпки) головна мета — не допустити високих втрат і зниження якості продукції. Умови зберігання повинні максимально продовжити стан спокою. Оптимальна температура для цього -1…-3°С. Інтенсивність дихання і випаровування, отже і втрати за таких умов найменші. У домашніх умовах добре визрілу продовольчу цибулю зберігають теплим способом за температури 18°С, розвішавши сплетені у коси цибулини у теплому приміщенні.

Цибулю-вибірок, призначену для вигонки зеленого листя, слід зберігати при такій температурі, щоб вона не стрілкувалась, як цибуля-сівок. Цибулеві, які перебувають у стані спокою, надійно захищені від навколишнього середовища кількома шарами сухих покривних лусок, тому на відміну від інших овочів знижена відносна вологість повітря для неї не є небезпечною. Цибулю бажано зберігати при вологості повітря не вище 75%. Це пов’язано з тим, що при підвищеній вологості повітря під час зберігання цибуля швидко виходить із стану спокою і починає проростати. Крім того, зволожуються гігроскопічні тканини шийки, продукція запотіває, внаслідок чого швидко розвивається шийкова гниль.

Особливо небезпечно зберігати при високій вологості повітря не повністю дозрілу цибулю. Низька вологість середовища — не тільки умови зберігання, але й засіб, за допомогою якого можна прискорити достигання цибулин і викликати у них стан спокою. Тому перед закладанням на зберігання продукцію просушують. При цьому відтік речовин у соковиті луски і денце проходить швидше, збільшується концентрація клітинного соку, співвідношення цукрів стає на користь сахарози, а азотистих речовин — на користь білків.

(При теплому способі досить легко підтримувати відносну вологість повітря на рівні 70—75%. Але в плодосховищах-холодиль-никах вона досягає 85—90%, що також є сприятливим для зберігання, але при цьому не можна допускати запотівання продукції. Для продовження строків зберігання і скорочення втрат цибулі і часнику застосовують упаковку в негерметичні поліетиленові мішки. Тривалість зберігання залежить від зниження в атмосфері концентрації кисню і збільшення диоксиду вуглецю, яке зумовлюється диханням цибулі або часнику.