Зберігання зерна і насіння в сухому стані

Цей режим зберігання ґрунтується на принципі ксероанабіозу, тобто усуненні дії
на сухе зерно основного фактора його псування під час зберігання — мікроорганізмів. У зерновій масі, яка знаходиться у сухому стані гальмуються фізіологічні процеси всіх компонентів. В межах до критичного вмісту води в зерні і насінні фізіологічні процеси проявляють себе лише у формі уповільненого дихання і не мають практичного значення. Це основний режим зберігання зерна і насіння в усьому світі. Відсутність вільної води не дає можливості розвиватись мікроорганізмам і кліщам, а також деяким комахам. Зернова маса усіх злакових і бобових культур з вологістю 12…14 % знаходиться в анабіотичному стані. Для олійних культур такий стан за вмістом олії25…30 % спостерігається при вологості 1 0…11 %, а за вмістом 40…50 % олії при вологості 6…8 %. Підготовлені зернові маси можна зберігати без переміщення в складах 4…5 років.

Сухими вважаються зерно і насіння, в яких немає вільної вологи, а є тільки зв’язана волога, малодоступна для активної життєдіяльності як насіння, так і мікроорганізмів.

Режим зберігання насіння в сухому стані — основний захід підтримання його високої життєздатності у партіях посівного матеріалу всіх культур та якості зерна продовольчого призначення протягом усього строку його зберігання.

Зерно пшениці, жита, ячменю, вівса вважається сухим, якщо містить не більше 14 % вологи. Оскільки вміст вологи в зерні при тривалому зберіганні може дещо підвищуватися внаслідок сорбції з повітря, найкраща його стійкість забезпечується при вологості 1 2…13 %. Отже, оптимальна норма вологості для тривалого зберігання виробничих партій насіння має бути на 1…2 % нижчою за критичну вологість.

Остання неоднакова у різних культур і залежить від хімічного складу зерна. Чим більше в насінні жиру, тим швидше у ньому з’являється вільна волога, а отже, тим менша вологість (6…8 %) може забезпечити його надійну збереженість.

Сухе насіння зазвичай зберігають насипом заввишки 10…1 2 м. Тому в сучасних насіннєсховищах насіння завантажують на максимальну їх висоту, яка допустима згідно з технічними умовами експлуатації. При складуванні насіння високим насипом сховище використовується краще, створюються сприятливіші умови для збереженості його якості, оскільки його температура та вологість зазнають менших коливань, ніж у зерновому насипі невеликої висоти.

Досвід показав, що зернові маси, добре підготовлені до зберігання (очищені від домішок, знезаражені і охолоджені), можна зберігати без переміщення у складах протягом 4…5 років, а в силосах елеваторів 2…3 роки.

Проте повну тривалу збереженість сухого насіння не завжди можна гарантувати. Причиною псування його може бути сильний розвиток комах — шкідників хлібних запасів, здатних існувати і розмножуватись у зерні вологістю, нижчою за критичну.

Отже, найкращі умови для зберігання насіння забезпечуються тоді, коли воно не тільки добре і своєчасно просушене, а й охолоджене до низьких плюсових температур.